ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4606/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,16,18,19 ธ.ค. 62 วันที่ 16,17,20,29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 13,14,17,19,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4605/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 63 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมฯ) 12 ธ.ค. 2562
4604/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ) 12 ธ.ค. 2562
4603/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4602/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 62 วันที่ 13 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4601/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,18,20,24 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4600/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7,9,13,20-21,27 ม.ค. 63 และวันที่ 3-4,10,17-18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4600/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7,9,13,20-21,27 ม.ค. 63 และวันที่ 3-4,14,17-18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 62 และวันที่ 14,28 ม.ค. 63 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 ธ.ค. 62 และวันที่ 3,13,14,22,27,28,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4598/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 17,24 ม.ค. 63 และวันที่ 7,21 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4597/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2562
4596/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16-17 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองคำเกมส์) 12 ธ.ค. 2562
4595/2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 11 ธ.ค. 2562
4594/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,22 ม.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4593/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,22 ม.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4592/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,22 ม.ค. 63 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4591/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ธ.ค. 62 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณ) 09 ธ.ค. 2562
4590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 09 ธ.ค. 2562
4589/2562 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 09 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]