ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4378/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 17,18,20 ธ.ค. 62 และวันที่ 4,5,7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4377/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,23,24,26,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,18,19,20 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,4,9,16 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,6,9,13,16 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2562
4372/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22,26 พ.ย. 62 และวันที่ 2,3,4,16,18,20 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2562
4371/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,27 พ.ย. 62 วันที่ 18,25 ธ.ค. 62 และวันที่ 22,29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2562
4370/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 20 พ.ย. 2562
4369/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 62 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 20 พ.ย. 2562
4368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-25 พ.ย. 62 สหพันธรัฐมาเลเซีย (ประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ) 20 พ.ย. 2562
4367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 24-28 พ.ย. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ร่วมพิธีลงนาม MOU) 20 พ.ย. 2562
4366/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2562
4365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2562
4364/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 พ.ย. 2562
4363/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 62 ห้องเอื้องคำ อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 20 พ.ย. 2562
4362/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 730 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (นำเสนอข้อเสนอแผนงานวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563) 20 พ.ย. 2562
4361/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 23 กาสะลองคำเกมส์) 20 พ.ย. 2562
4360/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 21 พ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 20 พ.ย. 2562
4359/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 62 บริษัทวอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำปาง (เช็คระบบไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถบัสฯ) 20 พ.ย. 2562
4358/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ย. 62 ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 23 กาสะลองคำเกมส์) 20 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]