ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4,8-11 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ลำพูน และลำปาง (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2511/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12,19,24,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,8,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2509/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 14,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2508/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12 ก.ค. 62 และวันที่ 21,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2507/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,8,22 ก.ค. 62 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ก.ค. 62 และวันที่ 15,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2505/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,10,11,14-15 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2504/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษ 27 มิ.ย. 2562
2503/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 62 ห้องประชุม VIP3 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) อาคารมหาจักกรีสิรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานวิชาการ) 27 มิ.ย. 2562
2502/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 หมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอร์รี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 27 มิ.ย. 2562
2501/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบทีม) 27 มิ.ย. 2562
2500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาลวดลายบนเซรามิกเพื่อตอบโจทย์การตลาดสินค้า OTOP สู่สากล) 27 มิ.ย. 2562
2499/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 27 มิ.ย. 2562
2498/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง การเมืองไทยภาคใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เดินหน้าหรือถอยหลัง) 27 มิ.ย. 2562
2496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2495/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 มิ.ย. 62 และวันที่ 3,5 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2562
2493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ค. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 26 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]