ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2589/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 02 ก.ค. 2562
2588/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 62 ด่านศุลกรกร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ) 02 ก.ค. 2562
2587/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (เป็นวิทยากรโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศในประเด็นหัวข้อความรู้ทางด้านบัญชีจากกระดาษกล้วยหิน) 02 ก.ค. 2562
2585/2562 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน (Miss Cristina Madalina Dan) 01 ก.ค. 2562
2584/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 01 ก.ค. 2562
2583/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 01 ก.ค. 2562
2582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,26 ก.ค. 62 และวันที่ 16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 และวันที่ 9,30 ส.ค. 62 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 และวันที่ 2,9 ส.ค. 62 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 01 ก.ค. 2562
2579/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,15,23-24 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,21,22 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,21,22 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2576/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,15 ก.ค. 62 และวันที่ 5,9,23,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2575/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,15,18,22,25 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2574/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,15,18,22,25 ก.ค. พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2573/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,4,10,11,23, 24,25,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,13,14,15,26,27 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2572/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,22 ก.ค. 62 และวันที่ 26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2571/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,22,24 ก.ค. 62 และวันที่ 19,21 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2570/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22 ก.ค. 62 และวันที่ 19,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562
2569/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 และวันที่ 9,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]