ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4357/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562 20 พ.ย. 2562
4356/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฯในการเก็บตัวฝึกซ้อม) 20 พ.ย. 2562
4355/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 20 พ.ย. 2562
4354/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการขยายเวลาศึกษาภายในประเทศ 20 พ.ย. 2562
4353/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 20 พ.ย. 2562
4352/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 20 พ.ย. 2562
4348/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 62 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 พ.ย. 2562
4347/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 40) 19 พ.ย. 2562
4346/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ย. 62 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ) 19 พ.ย. 2562
4345/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 พ.ย. 62 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะทางพืชไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพข้าวสาลีพันธุ์ดีเด่น) 19 พ.ย. 2562
4344/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ย. 62 ห้อง 09206 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (เป็นวิทยากรฯ) 19 พ.ย. 2562
4343/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 พ.ย. 2562
4342/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ย. 62 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี (เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนสร้างชาติและสัมมนาฯ) 19 พ.ย. 2562
4341/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 62 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 25 แห่ง) 19 พ.ย. 2562
4340/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 62 วัดพระสิงห์ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 19 พ.ย. 2562
4339/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัญจรฯ) 19 พ.ย. 2562
4338/2562 ให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-12 และ 9-15 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ไก่แจ้เกมส์) 19 พ.ย. 2562
4337/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์) 19 พ.ย. 2562
4336/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 พ.ย. 62 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest 2019 ปีที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ) 19 พ.ย. 2562
4335/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย แนะนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน) 19 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]