ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4470/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 29 พ.ย. 2562
4469/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 29 พ.ย. 2562
4467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 6-10 ธ.ค. 62 สหพันธรัฐมาเลเซีย (ประชุมฯ) 28 พ.ย. 2562
4466/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 28 พ.ย. 2562
4465/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พ.ย. 2562
4464/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พ.ย. 2562
4463/2562 แต่งตั้ง เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 28 พ.ย. 2562
4462/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 28 พ.ย. 2562
4461/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3-5 ธ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 28 พ.ย. 2562
4460/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29 พ.ย. 62 IMPACT Forum (Hall 4) กรุงเทพมหานคร (ร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมประชุมฯ) 28 พ.ย. 2562
4459/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 6-10 ธ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 28 พ.ย. 2562
4458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 7-9 ธ.ค. 62 โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ประชุมผู้นำขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 17 จังหวัด) 28 พ.ย. 2562
4456/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 6-9 ธ.ค. 62 ราชอาณาจักรกัมพูชา (คัดเลือกและสัมภาษณ์นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 28 พ.ย. 2562
4455/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 9-17 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทย) 28 พ.ย. 2562
4454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 62 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีล้านนา" ประจำปี 2562) 28 พ.ย. 2562
4453/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบรมเชิงปฏิบัติการ CCR ฐานสมรรถนะของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 28 พ.ย. 2562
4452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 62 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร (เสวนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส) 28 พ.ย. 2562
4451/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ม.ค. 63 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 28 พ.ย. 2562
4450/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (เพิ่มเติม) 28 พ.ย. 2562
4449/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,17-18,19,24-25,26 ธ.ค. 62 วันที่ 2,14,15,21-22,23,28-29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 5,11-12,13,18-19,20,25,26 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน (นิเทศ) 28 พ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]