ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4481/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4,23,24 ธ.ค. 62 และวันที่ 21,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4480/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 62 วันที่ 21,22 ม.ค. 63 และวันที่ 11,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4479/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,23 ธ.ค. 62 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4478/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,8,9,10 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4477/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,24,27 ธ.ค. 62 วันที่ 8,10,14,17 ม.ค. 63 และวันที่ 5,7,12,14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4476/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,9,28 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4475/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,18,19,20 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,9,10 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 พ.ย. 2562
4474/2562 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน 29 พ.ย. 2562
4473/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 62 ห้องประชุมอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ (อาคารอารีย์ ฮิลล์) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา) 29 พ.ย. 2562
4472/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563) 29 พ.ย. 2562
4471/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 62 ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563) 29 พ.ย. 2562
4470/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 29 พ.ย. 2562
4469/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 29 พ.ย. 2562
4467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 6-10 ธ.ค. 62 สหพันธรัฐมาเลเซีย (ประชุมฯ) 28 พ.ย. 2562
4466/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 28 พ.ย. 2562
4465/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พ.ย. 2562
4464/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พ.ย. 2562
4463/2562 แต่งตั้ง เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 28 พ.ย. 2562
4462/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 28 พ.ย. 2562
4461/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3-5 ธ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 28 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]