ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4772/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,15 ม.ค. 63 และวันที่ 3,5 ก.พ. 63 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4771/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา) 23 ธ.ค. 2562
4770/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 25-27 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 23 ธ.ค. 2562
4769/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมเพื่อทบทวนสัญญาทุนและวางแผนการดำเนินงาน) 23 ธ.ค. 2562
4768/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ม.ค. 63 และวันที่ 6-7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4767/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 62 วันที่ 21 ม.ค. 63 และวันที่ 18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4766/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 62 วันที่ 15 ม.ค. 63 และวันที่ 5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4765/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ม.ค. 63 โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4764/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 62 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ) 23 ธ.ค. 2562
4763/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 62 วันที่ 2,6,9,27,29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 6,12,17,19,20,24,27 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4762/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,14,21 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4761/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,17 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4760/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 62 ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2562
4759/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 62 สำนักงาน Jica ประจำประเทศไทย (เข้าร่วมแนะนำตัวและรับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น) 23 ธ.ค. 2562
4756/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 21 ธ.ค. 2562
4754/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 21 ธ.ค. 2562
4753/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 21 ธ.ค. 2562
4750/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20 ธ.ค. 62 วัดประตูลี้ อำเภอเมือง ลำพูน 20 ธ.ค. 2562
4749/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8) 20 ธ.ค. 2562
4748/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 18-21 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการประเทศไต้หวัน) 20 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]