ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2291/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 หมู่ 4 บ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตั้งอุปกรณ์สาธิตเตาชีวมวลแบบผสมผสานและเตาชีวมวลระดับครัวเรือน) 13 มิ.ย. 2562
2290/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.ค. 62 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ (Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World) 13 มิ.ย. 2562
2289/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 62 ห้องประชุม 7210 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการระดมความคิดพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 13 มิ.ย. 2562
2288/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 มิ.ย. 62 วันที่ 8,10 ก.ค. 62 และวันที่ 5,12 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2287/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2286/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 วันที่ 24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 28,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21,24 มิ.ย. 62 วันที่ 15,22,23,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 19,20,21,22,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2279/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,17,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2278/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2277/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มิ.ย. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มิ.ย. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2275/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มิ.ย. 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2274/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 62 ห้อง 310 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร (อบรมส่งเสริมเรื่องการจัดการวัตถุอันตรายและสารเคมีในประเทศไทยและต่างประเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 13 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]