ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4440/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 27-28 พ.ย. 62 IMPACT Forum (Hall 4) กรุงเทพมหานคร (นิทรรศการและประชุมวิชาการฯ) 27 พ.ย. 2562
4439/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 63 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Fixed Point Theory and Application) 27 พ.ย. 2562
4438/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-14 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 27 พ.ย. 2562
4437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12,16,18-19,25-26 ธ.ค. 62 วันที่ 2,8-9,15-16,20,22-23,27 ม.ค. 63 วันที่ 5,6,12-13,19-20,26,27 ก.พ. 63 และวันที่ 5 มี.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย (นิเทศ) 27 พ.ย. 2562
4436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,19,26 ธ.ค. 62 วันที่ 15,22,29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 5,6,12,19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 พ.ย. 2562
4435/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 24,25,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 14,15,17 ม.ค. 63 (พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 พ.ย. 2562
4434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 62 ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชงในภาคอุตสาหกรรม) 26 พ.ย. 2562
4433/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563) 26 พ.ย. 2562
4432/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่ 1 26 พ.ย. 2562
4431/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม) 26 พ.ย. 2562
4430/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ธ.ค. 62 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร (อบรมในหัวข้อ เมื่อ TFRSs เปลี่ยนแล้วตำราขั้นต้น/ขั้นกลาง จำต้องปรับอย่างไร) 26 พ.ย. 2562
4429/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 62 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 26 พ.ย. 2562
4425/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 62 และวันที่ 2,3 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4424/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พ.ย. 2562
4423/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11,17,20,24-25 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 พ.ย. 62 วันที่4,6,11,13,18,19,20,25,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 1,3,8,15,16,17,24,29,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 พ.ย. 62 วันที่4,6,11,13,18,19,20,25,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 3,6,8,15,23,17,24,29,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,9,12,19 ธ.ค. 62 วันที่ 2,3,15,17 ม.ค. 63 และวันที่ 3,5,6,7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4419/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 62 วันที่ 15,16 ม.ค. 63 และวันที่ 4,5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]