ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4424/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พ.ย. 2562
4423/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11,17,20,24-25 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 พ.ย. 62 วันที่4,6,11,13,18,19,20,25,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 3,6,8,15,23,17,24,29,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,9,12,19 ธ.ค. 62 วันที่ 2,3,15,17 ม.ค. 63 และวันที่ 3,5,6,7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4419/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 62 วันที่ 14,15 ม.ค. 63 และวันที่ 4,5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4418/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 พ.ย. 62 วันที่ 2,3,9,16,17 ธ.ค. 62 วันที่ 6,7,13,20,21 ม.ค. 63 และวันที่ 3,4,10 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4417/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,24,25 ธ.ค. 62 วันที่ 7,8,15,21,22 ม.ค. 63 และวันที่ 5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4416/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 วันที่ 2,4 ธ.ค. 62 วันที่ 6,13,15 ม.ค. 62 และวันที่ 10,12,17 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4415/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25 ธ.ค. 62 และวันที่ 7,8,21,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4414/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 วันที่ 16 ธ.ค. 62 และวันที่ 29 ม.ค. 63 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4413/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4,24,25 ธ.ค. 62 และวันที่ 15,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562
4412/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ธ.ค. 62 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการรับสมัครและประจำหน่วยเลือกตั้ง) 25 พ.ย. 2562
4411/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 พ.ย. 62 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (เป็นวิทยากรฯ) 25 พ.ย. 2562
4410/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2562
4409/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่น) 23 พ.ย. 2562
4408/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 23 พ.ย. 2562
4407/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24-28 พ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการประเทศจีน) 23 พ.ย. 2562
4406/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ (ประชุมหารือและประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม) 23 พ.ย. 2562
4405/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ 23 พ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]