ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
626/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
625/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 15-18, 29-31มีค. 65 1, 4-5 เม.ย.65 ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังวหัดเชียงใหม่
623/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 14 มี.ค. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15-19 มีค. 65 แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ
622/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ศรัญญู มูลน้ำ 14-18 มีค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
621/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 เกษม กุณาศรี 14-17 มีค.65 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
619/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 15-16 มีค.65 ณ หมู่บ้านขุนแม่สอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่
618/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะผ้าม่าน จำนวน 216 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา 14 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
617/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง 14 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
616/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 200 หลัง เพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา 14 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
615/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 25-27 มีค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
614/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 14 มี.ค. 2565 เอนก ณะชัยวงค์ 30-31 มีค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
613/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ ลงพื้นที่วิจัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
612/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 กาญจนา สุระ / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พรวีนัส บุญมากาศ 17-18 , 25-26 มีค.65 ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ (คพท. 65)
608/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
607/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 12 มีค.65 ณ หมู่บ้านพระพุทธบาตรสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
606/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 11-13, 18-20 มีค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
605/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 11 มีค.65 ณ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
604/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 12 มีค.65 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
600/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน ลงพื้นที่สถานีวิทยุ 3 แห่ง ในพัื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
599/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 10 มี.ค. 2565 วรเชษฐ สมมะณี / จักรกริช ถ้ำแก้ว / ปวีณา ถ้ำแก้ว / สุภาพร ฟองจันทร์ตา / วิเชษฐ์ สิงห์โต 11 มีค.65 ประชุมออนไลน์

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>