ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2702/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 13-14 กย.65 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
2701/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 16-20 กย.65 ณ ห้องอัศวินแกรนด์ บอลรูม A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมหานครหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2700/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2565 ชาตรี มณีโกศล / พรพิมล วงศ์สุข 21-22 กย. ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
2699/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน และคณะ / สถาพร อินทรส / โสมนัส พันธุ์พืช 15-25 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2698/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12 ก.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ และคณะ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ 21-23 กย. ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
2697/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2565 กองการพัสดุ
2696/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 2565 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2691/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ก.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 11-12 กย.65 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
2690/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 อรุพล แดนโพธิ์ และคณะ 11 กย.65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
2689/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 กนิษฐา พวงศรี 11 กย.65 ณ พื้นที่ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2688/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค / จุฑามาส สุขแยง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2687/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2686/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2685/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ดวงใจ เนตรตระสูตร / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 21-22 กย.65 ณ จังหวัดนนทบุรี
2684/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 21 กย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2683/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 11 ก.ย. 2565 กมลณัฏฐ์ พลวัน / ขจร ตรีโสภณากร 19 กย.65 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2682/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 กานต์ชัญญา แก้วแดง 17-18 กย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2681/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และคณะ 13 กย.65 ณ ห้องสุชาวดี โรงแรม ดิ อิมพีเรียล รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ
2678/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2677/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และคณะ 12 กย.65 ณ ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>