ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1994/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 หทัยทิพย์ / พันธ์ลพ / ศศิประภา / โสภี / อัญชลี / ฐิติพร / นรากรณ์ / วันวิเศษ 24 ก.ค. 65 วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา)
1993/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 หทัยทิพย์ / พันธ์ลพ / ศศิประภา / โสภี / อัญชลี / ฐิติพร / นรากรณ์ / วันวิเศษ 22-23 ก.ค. 65 วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมฯ)
1992/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 22-24 ก.ค. 65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ)
1991/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ลัดดา ประสพสมบัติ 2-7 ส.ค. 65 โนงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการฯ)
1990/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ปริยาพร กองคำ 28-30 ก.ค. 65 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ประชุมฯ)
1989/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / สามารถ วงศ์สุรรณ์ / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 22-24 กค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1988/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 28-30 ก.ค. 65 บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ)
1987/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 ก.ค. 2565 คมสันต์ / ธวัชชัย 25-26 ก.ค. 65 (อบรมผ่านระบบออนไลน์)
1986/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 ก.ค. 2565 ชยภัทร / พิเชษฐ์ / อุบลวรรณ 25-27 ก.ค. 65 (อบรมผ่านระบบออนไลน์)
1985/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 คณินวรธันญ์ ไชยรบ 23 ก.ค. 65 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ)
1984/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 23 ก.ค. 65 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน อบรม แลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้การสื่อสาร)
1983/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 ก.ค. 2565 ยุพิน / นิตยา / จิราพร / เจนณรงค์ / อาภาวรรณ / พิชฌาย์ธรณ์ 22 ก.ค. 65 (อบรมผ่านระบบออนไลน์)
1982/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ชไมมน / จันทรา / ณัฐชนา / ณัฐนนท์ 22 ก.ค. 65 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1981/2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 422 ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 21 ก.ค. 2565 กองการพัสดุ
1980/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 2565 ศิริพรรณ สุวรรณาลัย / ขัวัญหทัย กวดนอก / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / วัชรงค์ วงศนุรักษ์ 20 กค.65 ณ จังหวัดลพบุรี
1979/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 2565 โกวิท จอมคำ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1978/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 2565 วิภาดา เพชรโชติ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1977/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ก.ค. 2565 กัลยา / ธีระพงษ์ / กุลชาติ / ชลิต / บัณฑิต / รุ่งทิวา / พรพิมล อบรมออนไลน์
1976/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง และคณะ 23-24 ก.ค.65 ณ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ และชุมชนบ้านปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1975/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 2565 อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ 20-23 กค.65 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>