ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1456/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ 13,27 ก.ค. 64 และวันที่ 10 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1455/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 12,19,21 ก.ค. 64 วันที่ 16,18 ส.ค. 64 และวันที่ 13,15,20 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1454/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และทุนค่ารถโดยสาร ประจำปีการศึกษา 2564 06 ก.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
1449/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2564 จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล 5-7,9,13-14,16 ก.ค. 64 วันที่ 9-11,13-17-18,20 ส.ค. 64 และวันที่ 6-8,10,14-15,17 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1448/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2564 ดลยา แก้วคำแสน 7-8,14-15,21-22 ก.ค. 64 และวันที่ 4-5,18-19,25-26 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1447/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2564 อังคณา ลังกาวงศ์ 7,9,15-16,21,23,29-30 ก.ค. 64 และวันที่ 13,18-20 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ)
1446/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 05 ก.ค. 2564 ปอลิน นัยนา 22-23 ก.ค. 64 (อบรมการสร้าง Mobile Application ด้วย Google AppSheet และการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้าน Mobile Application และ Google Studio มาช่วยในการทำงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอดในการทำงานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน)
1444/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 05 ก.ค. 2564 กนกวรรณ / ลัลลิยา / พิชญา / วรัญญา 19-23,27,29 ก.ค. 64 (อบรมหลักสูตร Air Cargo Operations and Management (E-Learning)
1443/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2564 จิตติคุณ / เจนจิรา / สุทธามณี / ภัทรศรี / แวววรรณ / ศศิภา / คชาพล / สุทธิพงษ์ / Phillip / Rowena 9 ก.ค. 64 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการ)
1440/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 22 ก.ค. - 4 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับ ติดตามงาน และประสานการดำเนินงานต่าง ๆ ในขอบข่ายงานของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ)
1439/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2564 อรทัย อินตา 8 ก.ค. 64 รร.เชียงใหม่ออร์คิด เมือง เชียงใหม่ (ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
1438/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.ค. 2564 อรทัย อินตา 7 ก.ค. 64 รร.กรีนเลค รีสอร์ท เมือง เชียงใหม่ (ประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง)
1436/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง 3-6,10-11,14,17,19-21,24-25,27-28,31 ก.ค. 64 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)
1435/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 3-12 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ติดตามการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.)
1434/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 12,14,19,21 ก.ค. 64 และวันที่ 2,4,16,18,23 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1433/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 จุมพิต ศรีวัฒนวงศ์ 13-15 ก.ค. 64 วันที่ 3-5,24-26 ส.ค. 64 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1432/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 สนิท สัตโยภาส 7-9,14-16 ก.ค. 64 และวันที่ 18-20 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1431/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 จิตรกร กรพรม 5,14,19,22,29 ก.ค. 64 วันที่ 2,4,5,16,19,23,25,26,30 ส.ค. 64 และวันที่ 2 ก.ย. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ)
1430/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ 5,7,9 ก.ค. 64 วันที่ 9,11,13 ส.ค. ส.ค. 64 และวันที่ 13,15,17 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1429/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ค. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ 14,29,30 ก.ค. 64 และวันที่ 25 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>