ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2800/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 สุรศักดิ์ สิงห์สา 1-3 ตค. 65 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2799/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 24 กันยายน 2565 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2798/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 24 – 25 กันยายน 2565 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2797/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 23 กย.65 ณ บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2796/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 2565 รัฐพรรณ สินติอโนทัย 22 กย.65 ณ ศษลาอเนกประสงค์วัดสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2792/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 2565 นิมิต วุฒิอินทร์ 20 กย.65 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2791/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลางโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 20 ก.ย. 2565 กองการพัสดุ
2790/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 20 ก.ย. 2565 ขจร ตรีโสภณากร ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
2788/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 2565 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2786/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 1 ตค.-17 พย.65 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
2781/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 28, 30 ก.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2780/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 2565 จิราพร ชุมชิต และคณะ 24-25 ก.ย.65 ณ หอประชุมชุมชน หมู่ 11 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2779/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 2565 ถนัด บุญชัย 7-9 ตค.65 ณ สถาบันพระปกเกล้า
2778/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 2565 มุุจลินท์ แปงศิริ 21 กย.65 ณ อบต.เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2777/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 19 ก.ย. 2565 นราธิป ปากหวาน / อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ 19-20 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2776/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 2565 ภัทราพร พรหมคำตัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2774/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 19 ก.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
2773/2565 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 19 ก.ย. 2565 บุปผา คำนวน
2772/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 18 ก.ย. 2565 คนึง กาบกันทะ / สุรพล ใจมา 18-20 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2771/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 18 ก.ย. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม / วาสนา สันติธีรากุล 18-20 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>