ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2568/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) 04 ส.ค. 2566 งามนิจ แสนนำพล วิสาหกิจฮับแม่วิน
2567/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชกา รและแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 04 ส.ค. 2566 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 29 สค.-3 กย.66
2565/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการ 04 ส.ค. 2566 วรวิทย์ ศุภวิมุติ และคณะ 7 สค.66 ณ พื้นที่ตำบกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2564/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2566 ศิริกรณ์ กันขัติ์ 11 สค.66
2563/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2566 สมศักดิ์ บุญแจ้ง และคณะ / รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย 5-6 สค.66
2561/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2566 Bai Chun 8-10 สค.66
2560/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 โกวิท จอมคำ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
2559/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 โกวิท จอมคำ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
2558/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 03 ส.ค. 2566 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / นิราภรณ์ ชัยวัง 4 สค.66
2557/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
2553/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 21-22 สค.66 ณ กรุงเทพมหานคร
2552/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่างานที่ดำเนินการไปแล้ว โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) 03 ส.ค. 2566 กองการพัสดุ
2551/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน 03 ส.ค. 2566 กองการพัสดุ
2550/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 นัยนา ครุฑเมือง และคณะ 9 สค.66
2549/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 มานพ ชุ่มอุ่น 10-11 สค.66
2547/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 กาญจนา ทองบุญนาค นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
2546/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
2545/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 03 ส.ค. 2566 กัลทิมา / พรพิมล / ถนัด งานเลขานุการ (คุณภัคจิรา)
2544/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ และคณะ 9 สค.66 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
2543/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2566 สามารถ ใจเตี้ย ลงพื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก

พบทั้งหมด 7468 รายการ รวมทั้งหมด 374 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374] หน้าถัดไป>>