ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1939/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 18 ก.ค. 2565 สิตา ทายะติ
1938/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / ดวงใจ เนตรตระสูตร 18 กค.65 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
1937/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 18 ก.ค. 2565 ปียารัตน์ ศรีศักดา
1935/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1934/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1933/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1932/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1931/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 กันยารัตน์ รินศรี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1930/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1929/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1928/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1927/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1926/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ธนะดี สุริยะจันทร์หอม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1925/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 วิเชษฐ์ สิงห์โต นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1924/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ปณชนก ชาญไววิทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1923/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ / ธนัช มหาสินทรัพย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1922/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ปรารถนา มินเสน / วรเชษฐ สมมะณี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1921/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ภานุวัฒน์ ชัยวร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1920/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1919/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 บูรพา สิงหา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>