ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1171/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17 พ.ค. 2565 วรศิริ บุญซื่อ
1168/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 22-24 พ.ค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1162/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 12-24 พ.ค.65 ณ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ (วิทยากร)
1161/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 พ.ค. 2565 สัญญา สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน 12 พค.65 ณ ร่วงมาศพมารดา ผศ.นาตยา วงศืรักมิตร จังวหวัดน่าน
1160/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร 13-16 พ.ค.65 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1159/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ คณะวิทยาศาสตร์
1158/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 เกษรา ปัญญา / ดารารัตน์ ไชยยาโส / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เสาร์คำ เมืองแก้ว 24 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1156/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 19-21 พ.ค.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1155/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 สัญญา สะสอง / ชุติมันต์ สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน 25-26 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1154/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 วิศนี สุประดิษฐ์อาภรณ์ 22-25 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1153/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 16-21 พ.ค.65 ณ บ้านห้วยกุุ๊บกั๊บ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1151/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 30-31 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1150/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล 27-29 พ.ค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1149/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 อนิรุทธิ์ รักสุจริต 27-29 พ.ค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1148/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 มานพ ชุมอุ่น 27-28 พ.ค.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1147/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 ธัญญา ทะพิงค์แก 24-28 พ.ค.65 ณ ศูนย์ฯไบเทค กรุงเทพมหานคร
1146/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ
1145/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 วรเชษฐ สมมะณี 18-20 พค.65 การประชุมวิชาการออนไลน์
1144/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 พ.ค. 2565 จักรพงศ์ เตี้ยมมี / สุภาลิน เตี้ยมมี / ชนินาถ จันทร 18-20 พค.65 การประชุมวิชาการออนไลน์
1143/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2565 สุกิจ ทองแบน 13-16 พ.ค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>