ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2523/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ นิเทศนักศึกษา
2522/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชัญญา วงค์เวสช์ นิเทศนักศึกษา
2521/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ นิเทศนักศึกษา
2520/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชัญญา วงค์เวสช์ นิเทศนักศึกษา
2519/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา นิเทศนักศึกษา
2518/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ นิเทศนักศึกษา
2517/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ดลยา แก้วคำแสน นิเทศนักศึกษา
2516/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชาดา เกียรติยุทธชาติ นิเทศนักศึกษา
2512/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ธ.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ ประชุมตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2511/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ธ.ค. 2564 อนิสรา รัศมีเจริญ นิเทศ
2510/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ธ.ค. 2564 ณัฐพร จาดยางโทน นิเทศนักศึกษา
2509/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ธ.ค. 2564 พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง นิเทศนักศึกษา
2506/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 1-2 ธ.ค.64 จังหวัดสระบุรี
2505/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 17 ม.ค.-29 ธ.ค.65 อบรมออนไลน์
2504/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 18-19 ม.ค.64 อบรมออนไลน์
2503/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 กัญญาภัค เมธีวัฒนากุล / รักษิณา วงศ์ชัยขันธ์ / พิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย / วินัย กันขัติ 16-17 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2500/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธ.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2499/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธ.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2498/2564 แก้ไขคำสั่งที่ ๒๓๕๕/๒๕๖๔ 01 ธ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2493/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / เพียงตะวัน พลอาจ 5-6,8 ธ.ค.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>