ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
954/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 สามารถ ใจเตี้ย ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
953/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล
952/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 22 เม.ย. 2565 อำภา
950/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
949/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
948/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
947/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 อังคณา ลังกาวงค์ / จุฑามาศ หนุนชาติ 21-22 เม.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
946/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน 21-22 เม.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
945/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / ศรัญญู มูลน้ำ / จารุวรรณ พากเพียร 21-22 เม.ย.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
938/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 19-20 เม.ย.65 วิทยากรหัวข้อ ทุนทางวัฒนธรรมสรา้งสรรค์การแสดงนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
937/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2565 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย / วัชรพงษ์ วัฒนกูล / สรุศักดิ์ นุ่มมีศรี / หทัยพร วังพฤกษ์ / เจริญ จันทร์บาล / พรพิมล วงศ์สุข 26-27 เม.ย. 65 ประชุมอธิการบดีมรภ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
936/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 ศีลวัตร สาธร 25-29 เม.ย.65 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
935/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 ครองจิต วรรณวงศ์ 25-29 เม.ย.65 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
934/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ 25-29 เม.ย.65 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
933/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 เม.ย. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ 25-28 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
932/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 ศิริจันทร์ อุปาละ 20-24 เม.ย.65 ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่
931/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 สุกิจ ทองแบน 23-29 เม.ย.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่
927/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 2565 ชัยวิชิต ไพรินทราภา 18 เม.ย.-1 พ.ค.65 ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
926/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง / ปะราสี เอนก 20-22, 25-26 เม.ย.65 โครงการปรับภาพลักษณ์ร้านโชว์ห่วย พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
925/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 2565 พะเยา นุเสน / รชฏ นุเสน 19-22 เม.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>