ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2014/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 นัทธ์หทัย ตันสุหัช 21 กค.65 ณ ตำบลม่อนปิ่น อำเภิฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2013/2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 21 ก.ค. 2565 กองการพัสดุ
2012/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ และเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ / ปิยะชาติ เวียงนาค 20-21 กค.65 อบรมออนไลน์ และเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร
2011/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 อัญมณี ภักดีมวลชน 11,14 ต.ค. 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
2010/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 ก.ค. 2565 ปรารถนา มินเสน 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 (อบรมออนไลน์)
2009/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ศิริจันทร์ อุปาละ / ภูริวัจฐ์ ชีคำ 24-27 ส.ค. 65 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบรมฯ)
2008/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา 23-25 ส.ค. 65 โรมแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการ)
2007/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 8-11 ส.ค. 65 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง (นำเสนอบทความฯ)
2006/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ 3-5 ส.ค. 65 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการฯ)
2005/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 วิไลพร / กมลทิพย์ / วิภาวี 5-7 ส.ค. 65 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ (อบรมฯ)
2004/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 ก.ค. 2565 กฤษฎา / สำเนา 3-5 ส.ค. 65 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการ)
2003/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 เสาวณีย์ / ธัญวรัตน์ 1-6 ส.ค. 65 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อบรมฯ) รอลงนาม
2002/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 กาญจนา ทองบุญนาค 2-4 ส.ค. 65 มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ)
2001/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 จินตนา อินภักดี 28-31 ก.ค. 65 วันที่ 1-2,6-7 ส.ค. 65 พื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยานิวัฒนา และอำเภอแม่แตง จังวหัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ)
2000/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 พสุ / จุฑามาส / อติณัฐ / พิษณุภาคิณ / เสาวณีย์ / ธัญวรัตน์ 25-26 ก.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1999/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 26-27 ก.ค. 65 พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย)
1998/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 24-27 ก.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมฯ)
1997/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 สุรชัย / อาทิตยา / สิตานันท์ / จักรินทร์ / เอกพงศ์ / สิขรินทร์ / ธานัท / ศุภติ / ปัณณธร 23-26 ก.ค. 65 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมฯ) รอลงนาม
1996/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 สุรชัย / อาทิตยา / สิตานันท์ / โชติกา / จักรินทร์ / เอกพงศ์ / สิขรินทร์ / ธานัท / ศุภติ / ปัณณธร 23-26 ก.ค. 65 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมฯ)
1995/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2565 นริศรา วิชิต / ธัญญา ทะพิงค์แก 23-24 กค.65 3, 15-17 ส.ค.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>