ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
677/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 อนุวัคิ ศรีแก้ว / จิตติคุณ นิยมศิริ / กนกวรรณ กะดีแดง / ชลิตดา วาริพินทุรักษ์ 1-2 เม.ย.65 ณ สำนักงานการบินพลเรือนฯ กรุงเทพมหานคร
676/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 31 มีค.65 ณ พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
675/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 17 มี.ค. 2565 วรศิริ บุญซื่อ / สุรสิงห์ แสงโสด 18 มีค.65-29 เมย.65
674/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 วรจิตต์ 21-22 มีค.65 ณ สำนักงาน บพค. กรุงเทพมหานคร
673/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 29-30 มีค.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
672/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 22-23 มีค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
668/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 ไพรสันต์ สุวรรณศรี เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
667/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 17 มีค.65 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
663/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ Local Digital Coach
662/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน Local Digital Coach
661/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 ไพรพร เรืองกิจเงิน 1-2 เม.ย.65
659/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 26-27 มีค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
658/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 กัลทิมา/ไกรลาส/พีราวัฒน์/นิชาภา/จุฬารัตน์/กัญภาสรณ์ 16-17 มีค.65 ณ คารีน่ารีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
657/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 รุ่งนภา จุลศักดิ์ / วรพจน์ โพธาเจริญ 17-18 มีค.65 ณ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังวหัดเชียงใหม่
656/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 16-17 มีค.65 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
655/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 30-31 มีค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
654/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 ดวงเดือน เทพนวล 12-16 มิย.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
653/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 พุทธมน สุวรรณอาสน์ 7-8 เม.ย.65 สัมมนา ณ สำนักบริการวิชาการ มช.
652/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 สำนักหอสมุด 4-6 เ.ย.65 ณ จังหวัดกระบี่
651/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 16 มี.ค. 2565 วรินญา ม่วงดิบ / ศิริพรรษา อินทุฤทธิ์ / อำพล เจริญสุข 31 มีค.-1 เม.ย.65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>