ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1886/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 14 ก.ค.65 ณ หมู่บ้านห้วยขมิ้น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1885/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 14-15 ก.ค.65 ณ จังหวัดเชียงใหม่
1884/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 สุกิจ ทองแบน 13-15 กค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1883/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 รัชนี เสาร์แก้ว 13-17 ก.ค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1882/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 13 ก.ค.65 ณ หมู่บ้านห้วยขมิ้น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1881/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 13 – 15 ก.ค.65 ณ พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1880/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 13-14, 16, 23 ก.ค. 65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1879/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง และคณะ 13-16 ก.ค.65 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1878/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / ไชยเชิด ไชยนันท์ 12-14 กค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1877/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 ก.ค. 2565 ศิริกรณ์ กันขัติ์ 25 กค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1876/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 12 ก.ค. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ 21-22 กค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1875/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ 17-24 ก.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1874/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงค์ 14-15,22 ก.ค.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1873/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 อจลา เตชะพิชญภักดี และคณะ 13-14 ก.ค.65 ณ วัดโลกโมฬี
1872/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 12 กค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1871/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 อรทัย อินตา 12 กค.65 ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1870/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ปวีณา ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1869/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 สุนิษา สุกิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1861/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2565 จุฑามาส สุขแยง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1860/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2565 ภัทราพร พรหมคำตัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>