ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
826/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 01 เม.ย. 2565 ภัทรกมล รักสวน 9 เม.ย.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
825/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 มัทธา ปินทะนา 7-8 เม.ย.65 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
824/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 เสาวลักษณ์ สามแก้ว 4-6 เม.ย.65 โรงแรมแคนทารีฮิลล์
822/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ 6 – 7, 22 - 23 เมษายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
821/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 เม.ย. 2565 สัญญา สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน 2-4 เม.ย.65 ณ จังหวัดขอนแก่น
820/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 อธิวัฒน์ วังใหม่ 11-12 เม.ย.65 ณ ตำบลโป่งแยง จังหวัดเชียงใหม่
819/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 01 เม.ย. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 27 พค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
818/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 20-22 เม.ย.65 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
817/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ / พิชชาพร โอภาศ 7-8, 20-22, 27-29 เม.ย. 5-6 พ.ค.65 ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
816/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 อรทัย อินตา 2 เม.ย.65 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
815/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 01 เม.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 1-2 เม.ย.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
814/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 จารุวรรณ พากเพียร 1-2 เม.ย.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
813/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 01 เม.ย. 2565 ปรัชญา ไทยเครือ / พิกุล พงษ์กลาง / พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ / พรรณพิมล สาลีโภชน์ / วริศา จันทร์ขำ / ปณิดา สุวรรณาภา
811/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 เม.ย. 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
810/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 4-5 เม.ย. 65 ณ เทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
808/2565 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชการไปช่วยราชการ 01 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
804/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 7-8 กพ.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
803/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน เม.ย. 65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
802/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 1-2 เม.ย.65 ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
801/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 31 มีค.-2 เมย.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>