ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1807/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 บุญรักษ์ กฤษวงษ์ 8 ก.ค. 65 กรุงเทพมหานคร (ส่งเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566)
1806/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ก.ค. 2565 ชาตรี / ถนัด / บุญรักษ์ / วิลาวัลย์ / จำรัส 10-12 ก.ค. 65 กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณ)
1805/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 นฤมล คำปัญญา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1804/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1803/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1802/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ใบชา วงศ์ตุ้ย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1801/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 โกวิท จอมคำ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1800/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 6-8 ก.ค.65 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
1799/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล 7 กค.65 ณ จังหวัดพิษณุโลก
1798/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / นครินทร์ พริบไหว / ประพันธ์ ธรรมไชย 30 กค.- 2 สค.65 ณ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม อุดรธานี
1797/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 3) 06 ก.ค. 2565 กองการพัสดุ
1796/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1795/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ 06 ก.ค. 2565 วิภาวี ศรีคะ / กมลทิพย์ คำใจ 6 กค., 11 สค.65 การสัมมนาออนไลน์
1794/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ จังหวัดน่่าน/สุโขทัย
1793/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2565 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1788/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 6,17 ก.ค. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1787/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 เกษรา ปัญญา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1786/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 วราพร บุญยวงศ์วิวัชร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1785/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1784/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.ค. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>