ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3148/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายใต้โครงการสืบสาน เผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน) 16 ธ.ค. 2563
3147/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ธ.ค. 63 และวันที่ 21-24 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี) 16 ธ.ค. 2563
3146/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 วันที่ 13 ม.ค. 64 และวันที่ 17 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3145/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 วันที่ 13 ม.ค. 64 และวันที่ 17 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3144/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค. 64 วันที่ 9 ก.พ. 64 และวันที่ 9 มี.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2563
3143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 16 ธ.ค. 2563
3142/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2563
3141/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2563
3139/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-23 ธ.ค. 63 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3138/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3137/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3136/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3135/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3134/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3133/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3132/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3131/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3130/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3129/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563
3128/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]