ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
141/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,15,20,21,22,27 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
140/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,24,27,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่) 10 ม.ค. 2563
139/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22,27,28,29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
138/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 63 และวันที่ 5,6,7,11,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
137/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,24,28,29,30 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
136/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,11,12,18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
135/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22,29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
134/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 10 ม.ค. 2563
133/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-12 ม.ค. 63 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 10 ม.ค. 2563
132/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 13) 10 ม.ค. 2563
131/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 14-18 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมฯ) 10 ม.ค. 2563
130/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
129/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 10 ม.ค. 2563
128/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
127/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,20,23 ม.ค. 63 และวันที่ 3,13,17 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2563
124/2563 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 09 ม.ค. 2563
123/2563 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 ม.ค. 2563
122/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,6,11,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
121/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,18,19,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563
120/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4,5,11,12,13 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]