ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
75/2563 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 8-9 ม.ค. 63 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์) 07 ม.ค. 2563
74/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,28 ก.พ. 63 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 07 ม.ค. 2563
73/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563) 07 ม.ค. 2563
71/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 07 ม.ค. 2563
70/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19-25 ม.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น (ประชุมฯ) 07 ม.ค. 2563
69/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,9 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 07 ม.ค. 2563
68/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.พ. 63 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นวิทยากรฯ) 07 ม.ค. 2563
67/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของภาคเหนือ) 07 ม.ค. 2563
66/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 8-13 ม.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 07 ม.ค. 2563
65/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 07 ม.ค. 2563
64/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 07 ม.ค. 2563
63/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 07 ม.ค. 2563
62/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 63 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 07 ม.ค. 2563
61/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ) 07 ม.ค. 2563
60/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค. 63 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง เห็ด) 07 ม.ค. 2563
59/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 07 ม.ค. 2563
58/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2562 06 ม.ค. 2563
57/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 06 ม.ค. 2563
56/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-11,7-11,10-12,17-19 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการสำรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 06 ม.ค. 2563
55/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47) 06 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]