ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1680/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,19 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1679/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,13,19 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1678/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 31 ก.ค. 2563
1677/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563) 31 ก.ค. 2563
1676/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 63 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1675/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 31 ก.ค. 2563
1674/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 31 ก.ค. 2563
1673/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2563
1672/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,7,11,14,25,28 ส.ค. 63 วันที่ 6,7,9,16,20,27,28,30 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1671/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ส.ค. 63 วันที่ 5-8 ต.ค. 63 และวันที่ 2-5 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1670/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,7,13,25,26,27,28 ส.ค. 63 และวันที่ 1,2,21,28 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1669/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7,8,13,14,15,18,20,21,27,28 ส.ค. 63 และวันที่ 2,6,9,22,27 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1668/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,7,14,18,19,21,25,26,28 ส.ค. 63 และวันที่ 5,6,7,9,14 ต.ค. พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1667/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,7,10,17 ส.ค. 63 วันที่ 2,5,7,12,28,30 ต.ค. 63 และวันที่ 2,6,9 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1666/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6,13-14,19-20,26-27,28 ส.ค. 63 และวันที่ 1-2,14-16,21-22,28-29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1665/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,22-23,30 ส.ค. 63 พื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้าน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนในพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 31 ก.ค. 2563
1664/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,6-7 ส.ค. 63 และวันที่ 8-9,26-30 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1663/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ส.ค. 63 วันที่ 5-8,26-29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1662/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563
1661/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,11 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]