ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
936/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 13 เม.ย. 2563
935/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-27 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 13 เม.ย. 2563
932/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลาง โครงการออกแบบขุดลอกสระเก็บน้ำ จำนวน 4 สระ 08 เม.ย. 2563
931/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง 08 เม.ย. 2563
930/2563 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชา 08 เม.ย. 2563
929/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-21 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 08 เม.ย. 2563
928/2563 แต่งตั้งหัวหน้างานในสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 08 เม.ย. 2563
926/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 07 เม.ย. 2563
925/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โดยวิธีสอบออนไลน์ 03 เม.ย. 2563
924/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 03 เม.ย. 2563
923/2563 แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 03 เม.ย. 2563
922/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2563
921/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 02 เม.ย. 2563
917/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
916/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-8 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 31 มี.ค. 2563
914/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน (อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร) 30 มี.ค. 2563
913/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 30 มี.ค. 2563
912/2563 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 30 มี.ค. 2563
908/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลชุดการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 2563
907/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การทดสอบทัศนคติและการทดสอบบุคลิกภาพ) สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]