ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3212/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8 ม.ค. 64 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3211/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ม.ค. 64 หางดง จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3210/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 64 หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3209/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3208/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3207/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ธ.ค. 63 บ้านห้วยมะโอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมพัฒนาครูตำรวจตระเวนชายแดน ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ) 20 ธ.ค. 2563
3206/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 63 โรงไฟฟ้าบางปะกง ฉะเชิงเทรา (ประชุมและงานรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำปี 2563) 20 ธ.ค. 2563
3203/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 64 วันที่ 1,3,8,17,22,24 ก.พ. 64 และวันที่ 3 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3202/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-28 ม.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3201/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-26 ม.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3200/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63-4 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3199/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค.-10 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3198/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค.-15 ก.พ. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3197/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63-22 ก.พ. 64 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2563
3196/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ธ.ค. 63 สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20) 19 ธ.ค. 2563
3195/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (University System Integrator) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2563
3193/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมหลักสูตรออนไลน์ 18 ธ.ค. 63 18 ธ.ค. 2563
3192/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 18 ธ.ค. 2563
3191/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-8 ม.ค. 64 มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการประกวดสักวากลอนสด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4) 18 ธ.ค. 2563
3190/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมนิติศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1) 18 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]