ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3024/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ม.ค.-9 มี.ค. 64 เขตพญาไท กรุงเทพฯ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3023/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ม.ค.-9 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3022/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3021/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3020/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3019/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3018/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3017/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3016/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3015/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63-25 ก.พ. 64 สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3014/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63-8 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3013/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63-5 มี.ค. 64 สันกำแพง แม่ออน เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3012/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63-8 มี.ค. 64 เมือง ป่าซาง ลำพูน (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3011/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63,6-7 ก.พ. 63 ดอยหล่อ หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3010/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,21,23 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3009/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2563) 06 ธ.ค. 2563
3008/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 63 บ้านโฮ่ง ลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิงห์ (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืน) 13 ธ.ค. 2563
3007/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 63 บ้านโฮ่ง ลำพูน (โครงการการบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 13 ธ.ค. 2563
3006/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18,24-25,30-31 ธ.ค. 63 บ้านโฮ่ง ลำพูน และแม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 13 ธ.ค. 2563
3005/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา (เยี่ยมเยียนประเมินให้คะแนนสถานศึกษา) 13 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]