ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
54/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Community-based trainning and research approach การฝึกอบรมและการวิจัยบนวิถีชุมชน) 06 ม.ค. 2563
53/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์ผู้มีความพิการและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 06 ม.ค. 2563
52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร 06 ม.ค. 2563
51/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด ศูนย์แม่ริม 06 ม.ค. 2563
50/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค. 63 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Career Shopping Day ประจำปีการศึกษา 2562) 06 ม.ค. 2563
48/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 06 ม.ค. 2563
47/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2563
46/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ม.ค. 63 ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมฯ) 06 ม.ค. 2563
45/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 2) 06 ม.ค. 2563
44/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,21,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
43/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22,23,27,28,29 ม.ค. 63 และวันที่ 3,4,5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
42/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของภาคเหนือ) 06 ม.ค. 2563
41/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
40/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
39/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
38/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,29 ม.ค. 63 และวันที่ 5,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
37/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัย) 06 ม.ค. 2563
36/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ) 06 ม.ค. 2563
35/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,27 ม.ค. 63 และวันที่ 7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
34/2563 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 12-15 ก.พ. 63 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการ) 06 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]