ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2228/2563 แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย 18 ก.ย. 2563
2227/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 63 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.ย. 2563
2226/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ก.ย. 63 บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.ย. 2563
2225/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 18 ก.ย. 2563
2224/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 18 ก.ย. 2563
2223/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 63 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร (พิธีมอบโล่ประกาศเกีบรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563) 18 ก.ย. 2563
2221/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 ก.ย. 63 (คณบดีลาป่วย) 17 ก.ย. 2563
2220/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21 ก.ย. 63 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 17 ก.ย. 2563
2219/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ย. 63 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และบริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ก.ย. 2563
2218/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 17 ก.ย. 2563
2217/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 17 ก.ย. 2563
2216/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8-9 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 ก.ย. 2563
2215/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,8,9 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ย. 2563
2214/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม 17 ก.ย. 2563
2213/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 63 บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ก.ย. 2563
2212/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29-30 ก.ย. 63 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 17 ก.ย. 2563
2210/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 16 ก.ย. 2563
2209/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ก.ย. 2563
2208/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 63 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ก.ย. 2563
2207/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ย. 63 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) 16 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]