ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1526/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,14,17 ส.ค. 63 วันที่ 7,11,14 ก.ย. 63 และวันที่ 5,9,12 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1525/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,18-19 ส.ค. 63 วันที่ 6-8 ต.ค. 63 และวันที่ 3-5 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1524/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 63 วันที่ 4,18,25 ส.ค. 63 และวันที่ 6,20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1523/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,24 ก.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1522/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,29,30-31 ก.ค. 63 วันที่ 3,5,6-7 ส.ค. 63 และวันที่ 20,22,23-24 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ค. 2563
1521/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 63 วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชุมชนสะลวง) 20 ก.ค. 2563
1520/2563 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) 20 ก.ค. 2563
1519/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 20 ก.ค. 2563
1518/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 20 ก.ค. 2563
1517/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 20 ก.ค. 2563
1516/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 20 ก.ค. 2563
1515/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 20 ก.ค. 2563
1514/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการย้ายสังกัด 20 ก.ค. 2563
1510/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21,26-28 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 18 ก.ค. 2563
1509/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,4,9,10 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 18 ก.ค. 2563
1508/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในองค์การยุค Disruption) 18 ก.ค. 2563
1507/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 18 ก.ค. 2563
1506/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในระบบออนไลน์ (Online database) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 18 ก.ค. 2563
1505/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ค. 63 และวันที่ 7-9 ส.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 18 ก.ค. 2563
1501/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 63 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]