ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3189/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 64 และวันที่ 4 ก.พ. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3188/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 63 วันที่ 4,6,7,11,21,25,27,28 ม.ค. 64 และวันที่ 1 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3187/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,30 ธ.ค. 63 วันที่ 14,28 ม.ค. 63 และวันที่ 10,25 ก.พ. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3186/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 วันที่ 7,13,18,20,21 ม.ค. 64 และวันที่ 11,15,17,18 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3185/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3184/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ธ.ค. 63 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 18 ธ.ค. 2563
3183/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูปแบบการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 18 ธ.ค. 2563
3182/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3181/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 63 วันที่ 4,18,19,25 ม.ค. 64 และวันที่ 15,16,19 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3180/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,25 ม.ค. 64 และวันที่ 15 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3179/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63 วันที่ 13-14 ม.ค. 64 และวันที่ 3-4 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3178/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 วันที่ 13 ม.ค. 64 และวันที่ 3 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3177/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3176/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ธ.ค. 63 วันที่ 27-29 ม.ค. 64 และวันที่ 17 ก.พ. 64 และวันที่ 18-19 ม.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3175/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 วันที่ 15 ม.ค. 64 และวันที่ 5 ก.พ. 64 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3174/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 วันที่ 15 ม.ค. 64 และวันที่ 5 ก.พ. 64 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3172/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 ห้องประชุม ชั้น 38 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2-4) 18 ธ.ค. 2563
3171/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2563
3170/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 2563
3169/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]