ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
33/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,29 ม.ค. 63 และวันที่ 15 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2563
29/2563 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "เดอะซันเกมส์" รอบมหกรรม 04 ม.ค. 2563
27/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03 ม.ค. 2563
26/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ม.ค. 63 บ้านเลขที่ 102/2 หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ) 03 ม.ค. 2563
25/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 63 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รุ่นที่ 1) 03 ม.ค. 2563
24/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 63 ห้อง 6-200 อาคารพิฆเณศ (อาคาร6) มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (ประชุมวิชาการฯ) 03 ม.ค. 2563
23/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 03 ม.ค. 2563
22/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7,14,15 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 03 ม.ค. 2563
20/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9 ม.ค. 63 จังหวัดแพร่ น่าน (นิเทศ) 03 ม.ค. 2563
18/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 4-5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2563
17/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,24 ม.ค. 63 และวันที่ 3,11,14,24,25,28 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ม.ค. 2563
16/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 63 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 03 ม.ค. 2563
14/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ม.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประสานงานฯ) 02 ม.ค. 2563
13/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,9-11,19-21,27-31 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจกำกับบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 02 ม.ค. 2563
12/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,21,30,31 ม.ค. 63 วันที่ 4,18,20,21 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 02 ม.ค. 2563
11/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการพะเยาวิจัย 9 จังหวัดพะเยา) 02 ม.ค. 2563
10/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ม.ค. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 02 ม.ค. 2563
9/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,16 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ม.ค. 2563
8/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 63 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 02 ม.ค. 2563
7/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 63 ห้อง 6-200 อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก6) มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการฯ) 02 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]