ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
693/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 27 ก.พ. 2563
691/2563 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลัง 27 ก.พ. 2563
690/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563) 27 ก.พ. 2563
689/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 เม.ย. 63 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (อบรมสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563) 27 ก.พ. 2563
688/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13) 27 ก.พ. 2563
686/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ก.พ. 2563
685/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ก.พ. 2563
684/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 พร้อมติดตั้ง ณ อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2563
680/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 26 ก.พ. 2563
679/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา) 26 ก.พ. 2563
678/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มี.ค. 63 ห้องริมน้ำ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาฯ) 26 ก.พ. 2563
674/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 ศาลาประชาคมบ้านแม่หาง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการระบบนิเวศแปลงเกษตรอินทรีย์ : แนวคิดและการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ) 25 ก.พ. 2563
673/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 เม.ย. 63 โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร (ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 25 ก.พ. 2563
672/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-9 มี.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมาหนคร และจังหวัดระยอง (อบรมฯ) 25 ก.พ. 2563
671/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร (สัมมนา) 25 ก.พ. 2563
670/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ) 25 ก.พ. 2563
669/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 มี.ค. 63 ค่ายลูกเสือฝันรักรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะครูของแผ่นดิน) 25 ก.พ. 2563
668/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 63 ห้องประชุมธนาวรรณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 ก.พ. 2563
667/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 โรงเรียนย้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) 25 ก.พ. 2563
666/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-30 มี.ค. 63 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 25 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]