ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3064/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63-2 มี.ค. 64 สันป่าตอง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3063/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ธ.ค. 63 แม่ริม เมือง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3062/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ธ.ค. 63 สันป่าตอง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3061/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ธ.ค. 63 สารภี เมือง แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3060/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3059/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3058/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3057/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3056/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 สันป่าตอง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3055/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3054/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3053/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3052/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3051/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3050/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3049/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3048/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3047/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3046/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63-17 ก.พ. 64 จอมทอง ดอยหล่อ สันทราย แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3045/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,17 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]