ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
476/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกร) 06 ก.พ. 2563
472/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2563
471/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2563
470/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,12,14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2563
469/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอแผนงานวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุน วช. ปีงบประมาณ 2563) 05 ก.พ. 2563
468/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (เป็นอาจารย์พิเศษ) 05 ก.พ. 2563
467/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2563
466/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 63 จังหวัดน่าน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 05 ก.พ. 2563
465/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้และถ่ายทอดความรู้การผลิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 05 ก.พ. 2563
464/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 ก.พ. 63 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth ประจำปี 2562) 05 ก.พ. 2563
463/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) 05 ก.พ. 2563
460/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 63 โรงแรมอีสติน ธนาซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ (นิเทศ) 05 ก.พ. 2563
459/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 05 ก.พ. 2563
458/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 13-14 ก.พ. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น) 05 ก.พ. 2563
457/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-9 ก.พ. 63 ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย) 05 ก.พ. 2563
456/2563 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 04 ก.พ. 2563
455/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 04 ก.พ. 2563
454/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 63 วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ร่วมงานบำเพ็ญกึศลศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนูญศิลป์) 04 ก.พ. 2563
453/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2563
452/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119] 120 [121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]