ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3234/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ธ.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมชาวบ้านภายใต้โครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 21 ธ.ค. 2563
3233/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ธ.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการสืบสาน เผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน) 21 ธ.ค. 2563
3232/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,29 ธ.ค. 63 อำเภอสันป่าตองและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ และแบรนด์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 21 ธ.ค. 2563
3231/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63 ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมเปิดตัวโครงการวิจัย) 21 ธ.ค. 2563
3230/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4-6 ม.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าร่วมพิธีเปิดงานดนตรีอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน) 21 ธ.ค. 2563
3229/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2379/2563 เรื่อง เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ธ.ค. 2563
3228/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 21 ธ.ค. 2563
3227/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2380/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ลำดับที่ 44 และลำดับที่ 133 21 ธ.ค. 2563
3224/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 63 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (เข้าร่วมเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย) 20 ธ.ค. 2563
3223/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 63-23 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3222/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค.-1 ก.พ. 64 เมือง แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3221/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63-10 ก.พ. 64 สันป่าตอง แม่วาง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3220/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63-4 ก.พ. 64 เมือง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3219/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ม.ค.-9 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3218/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63-16 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3217/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63-12 ก.พ. 64 ฝาง สันกำแพง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3216/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 63-19 ก.พ. 64 เมือง เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3215/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค. 64 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3214/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ม.ค. 64 แม่แตง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563
3213/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 64 สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]