ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1452/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ค. 63 ห้องฝ้ายคำชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2563) 14 ก.ค. 2563
1451/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี (สัมมนาหลักสูตร นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัดเพื่อการส่งออก) 14 ก.ค. 2563
1450/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 63 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์) 14 ก.ค. 2563
1449/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 63 และวันที่ 8,15,29 ส.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เตาอินทขิลและการผลิตเซรามิก) 14 ก.ค. 2563
1448/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 63 และวันที่ 2,9,16 ส.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เตาอินทขิลและการผลิตเซรามิก) 14 ก.ค. 2563
1447/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,19 ก.ค. 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการฯ) 14 ก.ค. 2563
1446/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562) 14 ก.ค. 2563
1445/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ก.ค. 63 วันที่ 7,14,21,28 ส.ค. 63 และวันที่ 4 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.ค. 2563
1444/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,16 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร) 14 ก.ค. 2563
1443/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 63 ชุมชนเมืองสาตรหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโคมล้านนา) 14 ก.ค. 2563
1440/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ร้าน 13 ก.ค. 2563
1439/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1438/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 ก.ค. 63 วันที่ 4,7 ส.ค. 63 และวันที่ 8,11 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1437/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ค. 63 และวันที่ 24 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1436/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,21 ก.ค. 63 และวันที่ 11,13-14 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1435/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17,17,20-21,24 ก.ค. 63 และวันที่ 3-4,7 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1434/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24,29-31 ก.ค. 63 วันที่ 6-9,14-16 ต.ค. 63 และวันที่ 3-6,11-13 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1433/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 63 และวันที่ 3-4,17-18 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1432/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563
1431/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,21-22,29-30 ก.ค. 63 และวันที่ 4-5,11,13 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]