ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3084/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15-16 ธ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ Global Partnership ครั้งที่ 3/2563) 14 ธ.ค. 2563
3083/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 63 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 14 ธ.ค. 2563
3082/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ธ.ค. 63 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงิน) 13 ธ.ค. 2563
3081/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3080/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3079/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 ธ.ค. 63 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2563) 13 ธ.ค. 2563
3078/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 ธ.ค. 63 โรงแรมไมด้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย) 13 ธ.ค. 2563
3077/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 เมือง ลำพูน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3076/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 63 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3075/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 63 หางดง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3074/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 63 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3073/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16,18 ธ.ค. แม่ทา ลำพูน แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3072/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 63 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3071/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18 ธ.ค. 63 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3070/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 63 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3069/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3068/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 63 สันกำแพง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3067/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63-5 มี.ค. 64 แม่ทา ป่าซาง ลำพูน เวียงแหง จอมทอง ฮอด เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3066/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63-26 ก.พ. 64 ดอยสะเก็ด แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563
3065/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63-3 มี.ค. 64 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]