ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
424/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2563) 01 ก.พ. 2563
423/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-22 ก.พ. 63 แหล่งเรียนรู้ครามธรรมชาติ สกลนคร (โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมผ้าย้อมครามจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนาโน) 01 ก.พ. 2563
422/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) 01 ก.พ. 2563
418/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 63 Event hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (ประกวดผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ 2563) 31 ม.ค. 2563
417/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 63 สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 31 ม.ค. 2563
416/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 อาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 NSC 2020 รอบที่ 2) 31 ม.ค. 2563
415/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ม.ค. 2563
414/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (นำเสนอผลงานวิจัยฯ) 31 ม.ค. 2563
413/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.พ. 63 แม่น้ำโขงในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนม (ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ) 31 ม.ค. 2563
412/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 31 ม.ค. 2563
411/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ม.ค. 63 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICRU2020) 31 ม.ค. 2563
410/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูปทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนนอกสถานที่) 31 ม.ค. 2563
409/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-16 ก.พ. 63 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ส่งนักศึกษาฝึกตามโครงการแลกเปลี่ยนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ) 31 ม.ค. 2563
408/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,17,18,25 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ม.ค. 2563
407/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,4,5,7,11,24,25,26,27,28 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ม.ค. 2563
406/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบัน) 31 ม.ค. 2563
404/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 30 ม.ค. 2563
403/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการ อพ.สธ.) 30 ม.ค. 2563
402/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.พ. 63 โรงแรมล้านนา ออเรียนทัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันคุณภาพเชิงรุกไปในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ) 30 ม.ค. 2563
401/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 63 โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อฯ) 30 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] 122 [123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]