กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

บุคลากร:

ผู้บริหารงานกองกลางสำนักงานอธิการบดี


งานบริหารงานทั่วไปงานเลขาและงานประชุม

งานประชาสัมพันธ์


งานยานพาหนะงานนิติการ


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่