กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division Chiang Mai Rajabhat University

������������������������������������������������:

งานประชาสัมพันธ์

     มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  สู่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน ทุกสื่อทั้งทางด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ       สถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ออกเผยแพร่

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่