ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 121 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง 21 มิ.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) และเครื่องดื่มชา, กาแฟสด ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย (ครั้งที่ 3) 19 มิ.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่จัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3) 19 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การกำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6th Batch) ประจำปีการศึกษา 2561 07 มิ.ย. 2561
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 06 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 06 มิ.ย. 2561
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 มิ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 04 มิ.ย. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 04 มิ.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 01 มิ.ย. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 31 พ.ค. 2561
งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2561
กองพัฒนานักศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการประชุมเชียร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ) 23 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย (ครั้งที่ 2) 22 พ.ค. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]