ค้นหาประกาศ (ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) :   

พบทั้งหมด 121 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7] หน้าถัดไป>>

หน่วยงาน
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
บัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 22 พ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 22 พ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 2) 22 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่จัดบริการทำความสะอาดภาชนะภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 22 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งาน คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 15 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 15 พ.ค. 2561
คณะครุศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 10 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหาร คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม 09 พ.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 08 พ.ค. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารเวียงบัว 04 พ.ค. 2561
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2561 03 พ.ค. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6) 25 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เชิญชวนผู้สนใจแสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาคาร ภายในศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561
กองบริหารงานบุคคล รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 24 เม.ย. 2561
ศูนย์ภาษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) ภายในศูนย์อาหาร คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย 20 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 เม.ย. 2561
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งาน คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2561


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]