body { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }
    งานบริหารงานทั่วไป
   งานเลขานุการและงานประชุม
   งานประชาสัมพันธ์
   งานยานพาหนะ
   งานนิติการ
 
 

   
 
 
 
     
    black
 
.:: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-514 0-5388-5318 Fax: 0-5388-5319
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556, จัดทำโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Admin