กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

พิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:


พิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จากลานพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาประดิษฐาน ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุขิโต จ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรม ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่
            ประวัติการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้มีพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาโดยมี พระเดชพระคุณฯ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธี และมี อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2556 ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้อัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มาประดิษฐาน ณ ลานพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อมาได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 และได้จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ประดิษฐาน ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่