กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

General Division ChiangMai Rajabhat University

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตน:


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตน


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตน ค้นหาความสุขอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่