กลับหน้าแรกสำนักงานสภาฯ ค้นหามติสภามหาวิทยาลัย :: ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) :: ปี :: ::
  • เลือกดูข้อมูลตามปี พ.ศ. => | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานทั่วไป